โครงการประชุมสัมมนา “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24”

โพสต์21 ธ.ค. 2558 20:10โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2558 20:11 ]
   หลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้ดำเนินงานตามโครงการประชุมสัมมนา “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24” ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2557  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
1.pdf
(5517k)
Wirasinee Thuleechan,
21 ธ.ค. 2558 20:10
Comments