โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)

โพสต์19 มิ.ย. 2559 20:58โดยPatcharin Pansanga
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30