ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุราชการครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์12 ก.ค. 2561 20:04โดยPatcharin Pansanga
ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุราชการครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Ċ
Patcharin Pansanga,
12 ก.ค. 2561 20:04
Comments