การทำรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานในภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์21 เม.ย. 2558 20:24โดยadmin sesao30
แจ้งแบบฟอร์มและตัวอย่างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามภาระความสำเร็จของงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การให้บริการประชาชน และผลงานที่มีลักษณะโดดเด่น ส่งมาที่อีเมล r_raya01@hotmail.co.th หรือ kridtamate@gmail.com เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
Ċ
admin sesao30,
23 เม.ย. 2558 08:43
ĉ
admin sesao30,
23 เม.ย. 2558 08:43
Comments