การเตรียมเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์15 ก.พ. 2562 01:24โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

Ċ
73.1.pdf
(639k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
15 ก.พ. 2562 01:24
Ċ
73.2.pdf
(697k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
15 ก.พ. 2562 01:24
Ċ
73.3.pdf
(703k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
15 ก.พ. 2562 01:24
Ċ
73.4.pdf
(220k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
15 ก.พ. 2562 01:24
Ċ
73.pdf
(188k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
15 ก.พ. 2562 01:24
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
15 ก.พ. 2562 01:24
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
15 ก.พ. 2562 01:24
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
15 ก.พ. 2562 01:24
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
15 ก.พ. 2562 01:24
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
15 ก.พ. 2562 01:24
Comments