การสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559

โพสต์11 พ.ค. 2559 01:04โดยWirasinee Thuleechan

Ċ
Wirasinee Thuleechan,
11 พ.ค. 2559 01:04
Comments