การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

โพสต์5 มิ.ย. 2561 21:00โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ

Ċ
สพม.30 จ.ชัยภูมิ,
5 มิ.ย. 2561 21:00
Ċ
สพม.30 จ.ชัยภูมิ,
5 มิ.ย. 2561 21:00
Comments