การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

โพสต์23 พ.ค. 2561 01:15โดยPatcharin Pansanga
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30
Ċ
Patcharin Pansanga,
23 พ.ค. 2561 02:16
Ċ
Patcharin Pansanga,
23 พ.ค. 2561 01:16
Ċ
Patcharin Pansanga,
23 พ.ค. 2561 01:15
Ċ
Patcharin Pansanga,
23 พ.ค. 2561 01:18
Ċ
Patcharin Pansanga,
23 พ.ค. 2561 01:19
Ċ
Patcharin Pansanga,
23 พ.ค. 2561 01:17
Comments