การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ กรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ

โพสต์27 ก.ค. 2558 23:51โดยPatcharin Pansanga
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ กรณีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ