การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

โพสต์23 มิ.ย. 2559 21:26โดยPatcharin Pansanga   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2559 00:25 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30