การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 - 2557

โพสต์14 มี.ค. 2559 19:32โดยWirasinee Thuleechan
++++ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับคำร้องลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2559 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.dsdw.go.th และ www.psc.opm.go.th
Ċ
Wirasinee Thuleechan,
14 มี.ค. 2559 19:32
Comments