เอกสารการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานฯ

โพสต์29 มี.ค. 2559 00:59โดยglittawit@sesao30.go.th   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2559 23:15 โดย admin sesao30 ]
Download เอกสารการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานฯ (ศธ 04260/ว1141 ลว. 29 มีนาคม 2559)
ขอให้โรงเรียนดำเนินการตามแบบรายงานให้แล้วเสร็จ และส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559