เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียนชายเข้ารับการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศลฯ 12 สิงหามหารชินี ประจำปี 2558

โพสต์19 ก.ค. 2558 21:06โดยไม่ทราบผู้ใช้
เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียนชายเข้ารับการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นราชกุศลฯ 12 สิงหามหารชินี ประจำปี 2558
โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไดที่นี่
Ċ
img369.pdf
(450k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
19 ก.ค. 2558 21:06
Comments