แจ้งโรงเรียนที่สนใจรับฟังการถ่ายถอดสด การจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์12 ต.ค. 2558 02:28โดยManeerat Meerahannok
แจ้งโรงเรียนที่สนใจรับฟังการถ่ายถอดสด การจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ได้ ทาง DLTV 14 วันที่ 15-16 ต.ค.2558

แจ้งประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Comments