แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

โพสต์4 มี.ค. 2562 18:43โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

Ċ
83.pdf
(558k)
กลุ่มอำนวยการ สพม.30,
4 มี.ค. 2562 18:43
Comments