แจ้งการปรับปรุงระบบ e - filing สพม.30

โพสต์18 ม.ค. 2559 23:07โดยadmin sesao30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มีการปรับปรุง
ระบบ e - filing สพม.30 ซึ่งจะสามารถใช้การได้ในวันที่ 20 มกราคม 2559 
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Comments