แจ้งกำหนดการและรายชื่อผ้เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชฯอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 โดยเลื่อนจากวันที่ 5 ก.ค.2561 เป็นวันที่ 6 ก.ค.2561 ณ หอประชุมแก้วกัลยา ร.ร.สตรีชัยภูมิ

โพสต์28 มิ.ย. 2561 22:58โดยkannicha sirikham
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผ้เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชฯอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560  โดยเลื่อนจากวันที่ 5 ก.ค.2561  เป็นวันที่ 6 ก.ค.2561 สถานที่ หอประชุมแก้วกัลยา ร.ร.สตรีชัยภูมิ