เอกสารประกอบการบรรยาย ผอ.ศิริวรรณ อาจศรี ในการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

โพสต์26 เม.ย. 2561 20:55โดยPatcharin Pansanga   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 19:39 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
Ċ
Patcharin Pansanga,
26 เม.ย. 2561 20:55
Comments