ข่าวประชาสัมพันธ์

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โอนเข้าเมื่อ 26 มิถุนายน2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 02:52โดยPiyawan Klaikaew

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โอนเข้าเมื่อ 26 มิถุนายน 2560

ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

โพสต์21 มิ.ย. 2560 01:56โดยPatcharin Pansanga

ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม2560

โพสต์18 มิ.ย. 2560 21:29โดยPiyawan Klaikaew

รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือทุนโครงการทุนรัฐบาล(โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)

โพสต์9 มิ.ย. 2560 02:07โดยPatcharin Pansanga   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2560 02:19 ]

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือทุนโครงการทุนรัฐบาล(โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)

การจ่ายเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2557 - 2558

โพสต์7 มิ.ย. 2560 01:13โดยPatcharin Pansanga

การจ่ายเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2557 - 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือทุนโครงการทุนรัฐบาล(โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)

โพสต์6 มิ.ย. 2560 18:33โดยPatcharin Pansanga   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2560 02:20 ]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือทุนโครงการทุนรัฐบาล(โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557)

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

โพสต์24 พ.ค. 2560 00:10โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2560 00:15 ]

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ในวันที่  17-18  สิงหาคม  2560  ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

โดยจัดการประกวด 6 ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส่งใบสมัครถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ภายในวันที่  25  มิถุนายน  2560

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล( โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ) ปีการศึกษา 2557

โพสต์16 พ.ค. 2560 18:52โดยPatcharin Pansanga

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล( โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 2 ) ปีการศึกษา 2557

รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีเดือนเมษายน 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 03:19โดยPiyawan Klaikaew

รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีเดือนเมษายน 2560

1-10 of 346