ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)

โพสต์16 ก.ค. 2561 02:25โดยPatcharin Pansanga   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2561 02:26 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุราชการครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์12 ก.ค. 2561 20:04โดยPatcharin Pansanga

ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุราชการครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

โพสต์4 ก.ค. 2561 21:52โดยPiyawan Klaikaew   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 02:02 ]

ประกาศการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ซักซ้อมความเข้าใจพิธีรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

โพสต์3 ก.ค. 2561 02:20โดยPatcharin Pansanga

ซักซ้อมความเข้าใจพิธีรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

1-10 of 503