ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการเขียนและการบริหารโครงการ สพม.30 ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์8 ก.พ. 2561 20:12โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ


แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 01:57โดยglittawit@sesao30.go.th

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบด้านล่างครับ

เอกสารแนบการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ (หนังสือสพม.30 ที่ ศธ 04260/ว1693 ลว.10 เมษายน 2560)

โพสต์12 เม.ย. 2560 00:52โดยglittawit@sesao30.go.th   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 01:03 ]

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อม

คู่มือการเขียนแผนงาน/โครงการ 60

โพสต์20 มี.ค. 2560 19:28โดยglittawit@sesao30.go.th   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 01:03 ]

รายละเอียดข้างล่างครับ

1-7 of 7