ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

โพสต์23 ก.ค. 2561 19:49โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2561 20:13 ]
จัดขึ้นในวันที่ 19 ก.ค. 2561  ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

https://photos.app.goo.gl/TmPaJTk4hxEdZ6ki8

Comments