สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS และการใช้จ่ายงบลงทุน สพม.30

โพสต์18 ต.ค. 2561 01:42โดยกลุ่มการเงินฯ สพม.30
สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS และการใช้จ่ายงบลงทุน สพม.30
Ċ
กลุ่มการเงินฯ สพม.30,
18 ต.ค. 2561 01:42
Comments