ขอเชิญโรงเรียนทุกโรง(ยกเว้น โรงเรียนชีลองวิทยา)

โพสต์22 ก.ค. 2558 18:58โดยไม่ทราบผู้ใช้
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รายละเอียดตามหนังสือในระบบ e-filing ว 2513 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
Comments