ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โอนเข้าเมื่อ 26 มิถุนายน 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 02:55โดยPiyawan Klaikaew

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โอนเข้าเมื่อ 26 มิถุนายน 2560

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 19 มิถุนายน 2560

โพสต์19 มิ.ย. 2560 18:51โดยPiyawan Klaikaew

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 19 มิถุนายน 2560

รายละเอียดวิทยฐานะตกเบิก ค. ลงนาม 1ต.ค.59-31ธ.ค.59

โพสต์13 มิ.ย. 2560 01:27โดยPiyawan Klaikaew

รายละเอียดวิทยฐานะตกเบิก ค.ลงนาม 1ต.ค.59-31 ธ.ค.59 โอนเข้าพร้อมเงินเดือนมิถุนายน2560

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 25พฤษภาคม2560

โพสต์25 พ.ค. 2560 03:12โดยPiyawan Klaikaew

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 25 พฤษภาคม 2560

โอนเงินเดือนและค่าจ้างอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

โพสต์27 เม.ย. 2560 21:00โดยPiyawan Klaikaew

โอนเงินเดือนและค่าจ้างอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วันที่ 25เมษายน 2560และวันที่ 27 เมษายน 2560

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีั่จ่าย สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

โพสต์13 ม.ค. 2560 21:55โดยPratumporn Tukpo

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีั่จ่าย สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ซ้อมความเข้าใจการกรอกแบบลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2560

โพสต์10 ม.ค. 2560 01:34โดยPratumporn Tukpo

ซ้อมความเข้าใจการกรอกแบบลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2560

แจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะ ค.ลงนาม 1ก.ค.59-30ก.ย.59

โพสต์6 ม.ค. 2560 00:32โดยPratumporn Tukpo

แจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะ ค.ลงนาม 1ก.ค.59-30ก.ย.59
เข้าบัญชีเมื่่อ 6 ม.ค.60

โอนเงินสวัสดิการ โอนเข้าเมื่อ 26 ตุลาคม 2559

โพสต์26 ต.ค. 2559 19:49โดยไม่ทราบผู้ใช้


โอนเงินสวัสดิการ โอนเข้าเมื่อ 5 ตุลาคม 2559

โพสต์5 ต.ค. 2559 20:22โดยไม่ทราบผู้ใช้


1-10 of 66