ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โอนเงินเดือนและค่าจ้างอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

โพสต์27 เม.ย. 2560 21:00โดยPiyawan Klaikaew

โอนเงินเดือนและค่าจ้างอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วันที่ 25เมษายน 2560และวันที่ 27 เมษายน 2560

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีั่จ่าย สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

โพสต์13 ม.ค. 2560 21:55โดยPratumporn Tukpo

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีั่จ่าย สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ซ้อมความเข้าใจการกรอกแบบลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2560

โพสต์10 ม.ค. 2560 01:34โดยPratumporn Tukpo

ซ้อมความเข้าใจการกรอกแบบลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2560

แจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะ ค.ลงนาม 1ก.ค.59-30ก.ย.59

โพสต์6 ม.ค. 2560 00:32โดยPratumporn Tukpo

แจ้งโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะ ค.ลงนาม 1ก.ค.59-30ก.ย.59
เข้าบัญชีเมื่่อ 6 ม.ค.60

โอนเงินสวัสดิการ โอนเข้าเมื่อ 26 ตุลาคม 2559

โพสต์26 ต.ค. 2559 19:49โดยไม่ทราบผู้ใช้


โอนเงินสวัสดิการ โอนเข้าเมื่อ 5 ตุลาคม 2559

โพสต์5 ต.ค. 2559 20:22โดยไม่ทราบผู้ใช้


โอนเงินสวัสดิการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559

โพสต์5 ต.ค. 2559 20:19โดยไม่ทราบผู้ใช้


โอนเงินสวัสดิการ โอนเข้าเมื่อ 4 ตุลาคม 2559

โพสต์4 ต.ค. 2559 19:34โดยไม่ทราบผู้ใช้


โอนเงินเข้าบัญชี 29 ก.ย.59

โพสต์30 ก.ย. 2559 22:47โดยPratumporn Tukpo

1-10 of 62