ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ส่งคืนแก้ไขการศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2561

โพสต์18 เม.ย. 2561 21:32โดยPiyawan Klaikaew

ส่งคืนแก้ไขการศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2561

ส่งคืนแก้ไขค่ารักษาพยาบาลเดือน เมษายน 2561

โพสต์18 เม.ย. 2561 21:08โดยPiyawan Klaikaew   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2561 21:09 ]

ส่งคืนแก้ไขค่ารักษาพยาบาลเดือน เมษายน 2561

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561

โพสต์4 เม.ย. 2561 23:40โดยPiyawan Klaikaew

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61

โพสต์18 มี.ค. 2561 20:48โดยPiyawan Klaikaew

ข้อมูลทางบัญชีเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61

แก้ไขเอกสารคา่รักษาพยาบาล เดือนมีนาคม 2561

โพสต์13 มี.ค. 2561 20:46โดยPiyawan Klaikaew

แก้ไขเอกสารคา่รักษาพยาบาล เดือนมีนาคม 2561

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

โพสต์23 ก.พ. 2561 00:31โดยPiyawan Klaikaew

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ สพม 30 ในหัวข้อ  หนังสือรับรองภาษีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 20 กุมภาพันธ์ 2561

โพสต์20 ก.พ. 2561 18:04โดยPiyawan Klaikaew

โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

โพสต์18 ก.พ. 2561 23:40โดยPiyawan Klaikaew

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม2561

ส่งเอกสารแก้ไขค่ารักษาพยาบาลเดือนกุมภาพันธ์2561

โพสต์18 ก.พ. 2561 19:32โดยPiyawan Klaikaew

โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับเอกสารแก้ไขค่ารักษาพยาบาลเดือน ก.พ. 61

แก้ไขเอกสารการศึกษาบุตรเดือนกุมภาพันธ์2561

โพสต์13 ก.พ. 2561 00:15โดยPiyawan Klaikaew

แก้ไขเอกสารการศึกษาบุตรเดือนกุมภาพันธ์2561

1-10 of 109