มอบเกียรติบัตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูบรรจุใหม่สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์9 มิ.ย. 2558 00:06โดยadmin sesao30
Comments