โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)แผนภูมิแสดงโครงสร้าง สพม.30 (คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)